Příprava na STK a ME

Ušetřete si starosti s dodatečnými zásahy do vozidla po neúspěšném absolvování zákonem předepsané technické kontroly. Vaše vozidlo komplexní prohlídkou a servisem připravíme na STK, kterou za Vás v případě zájmu i absolvujeme.

Vozidla kontrolujeme stejnými diagnostickými přístroji, jaké se používají na STK. Takto zajistíme, že Vás u STK nic nepřekvapí. Opakované kontroly znamenají další náklady a stres s odstraňováním odhalených závad na rychlo, v předepsaných termínech.

Připravíme Vás i na měření emisí. Vaše výfukové plyny zkontrolujeme čtyřsložkovým analyzátorem výfukových plynů BRISK Tábor.

Ceník prací
Použití čtyřsložkového analyzátoru výfukových plynů BRISK Tábor 150,- Kč